PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw uitvaartverzorger een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de privacy. Jouw dossier bevat aantekeningen over je privé gegevens.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de uitvaart noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omga;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw uitvaartverzorger heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere instanties te informeren, bijvoorbeeld gemeente/crematoria. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming door mijn collega, tijdens mijn afwezigheid;
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.